Ronilac

Lista usluga sa cjenovnikom :

ŠKOLA  RONJENJA:

CMAS
Pokazno  ronjenje introduction      
40.00 €
Osnovni kurs P-1 6 dana  obuke CEDIP ili CMAS /*/ licenca
280.00
Napredni P-2 5 dana  obuke CEDIP ili CMAS /**/ licenca
250.00
Vodeći P-3 6 dana  obuke CEDIP ili CMAS /***/ licenca
380.00
         

ŠKOLA  RONJENJA:

CMAS
IANTD Open Water Diver   4 dana  obuke 5 zarona  ( 4 ispred centra + 1 do 18 met.)  
300.00 €
IANTD Advance O.W.Diver   3 dana  obuke 5 zarona ( 2 ispred centra i 3 sa čamcem )  
250.00
IANTD Rescue Diver   3 dana  obuke 3 zarona ( ispred centra )  
220.00
IANTD DIVEMASTER   8 dana  obuke 8 zarona  
400.00
IANTD kursevi se organizuju za grupe veće od 4 kandidata

 

EKSKURZIONA RONJENJA:

Ronjenje s našom bocom i tegovima
40.00 €
Dva  ronjenja  na jednoj ekskurziji
60.00
Ronjenje s našom kompletnom opremom
45.00
Dva ronjenja na jednoj ekskurziji s našom opremom
70.00
10 ronjenja u 7 dana s našom bocom i tegovima
250.00
10 ronjenja u 7 dana s našom kompletnom opremom
300.00
Punjenje ronilačkih boca
0.40 € / lit.
Ronjenje sa ličnim voditeljem – instruktorom
50.00
Ronilačka kartica  ronilačkog Saveza RCG  /obavezna za sve ronioce/
15.00
Ronioci na dah i putnici na brodu
15.00

Noćna ronjenja se naplaćuju  30 % više od naznačenih cijena
Ronjenje na potopljenim brodovima se naplaćuje po navedenim cijenama
Za pansionske goste centra „Rose“ popust na nazanačene cijene od  10 %.
 

Cjenovnik važi za 2012 godinu